Ana Sayfa
Teknoloji Fakültesi Hakkında

Teknoloji Fakülteleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ HAKKINDA

Teknoloji Fakülteleri, mesleğin tüm gerekliliklerini yerine getirebilecek bireyler yetiştirilebilmek için, modern eğitim anlayışına uygun ülkemizde ve dünyada kabul görmüş ders müfredatları ile bunları gerçekleştirebilecek seçkin öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Teknoloji Fakülteleri, modern derslikler ve ilgili bölümlerde deneyleri yapabilecek laboratuvar alt yapısı sayesinde uygulamaya dönük bir eğitim-öğretim faaliyeti yürütmektedir.

Dört yıllık lisans programında öğrenciler, lisans eğitimlerinin ilk yıllarında mühendislik eğitimleri için gerekli olan matematik ve temel fen dersleri ile mühendislik altyapı derslerini almaktadırlar. Sonraki yıllarda ise, uzmanlık alanlarına uygun dersler, atölye ve laboratuvarı uygulamaları görmektedirler.

Öğrenciler; mezun olmadan önce eğitimlerinin son yılında kendilerini geliştirmek istedikleri veya ilgi duydukları mühendislik alanlarındaki uygulamaları yerinde görmek için endüstriyel kuruluşlarda bir dönem (16 Hafta) işyeri eğitimi (7+1 Eğitim Modeli) almaktadırlar. Ayrıca buna ek olarak öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda yaz döneminde staj yapmaktadırlar. Böylece Temel mühendislik ilgileri yanında uygulamaya ve pratiğe yönelik olarak da yetişmektedirler. Teknoloji Fakültesi öğrencileri, sosyal ve teknik seçmeli derslerle mühendislik eğitimi dışında ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme imkanına sahiptir.

3458 sayılı mühendislik ve mimarlık hakkında kanun mühendislik ve mimarlık yetkilerini tanımlamış ve Teknoloji Fakülteleri de anılan yetkilere sahip elemanlar yetiştirmek üzere kurulmuştur. Bu nedenle diğer mühendislik programlarıyla Teknoloji fakültesi mezunları arasında imza yetkisi yönünden bir fark bulunmamaktadır.